ระบบน้ำ RO คืออะไร มีขั้นตอนการกรอวยังไง ถึงกลายเป็นน้ำที่มีความบริสุทธ์

281

ระบบน้ำ RO  (Reverse Osmosis) เป็นระบบผลิตน้ำให้สะอาดโดยใช้แรงดันสูงผ่านตัวฟอกน้ำที่มีคุณภาพสูงที่ประกอบไปด้วยรูขนาดเล็กจำนวนมากซึ่งมีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน ซึ่งถือว่าเล็กกว่าเส้นผม เพราะเส้นผมมีขนาด 100 ไมครอน และเล็กกว่าเชื้อไวรัสที่มีขนาด 0.01 ไมครอน จึงทำระบบผลิตน้ำ RO สามารถกรองสิ่งสกปก เชื้อโรค สารพิษ ที่ติดมากับน้ำเช่น เชื้อไวรัส, สารตะกั่ว ยาฆ่าแมลง โลหะ สารเคมีต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม

ระบบน้ำ RO

ระบบน้ำ RO จึงสามารถผลิตน้ำที่มีความบริสุทธิ์ ไร้สารตกค้างเป็นพิษต่อร่างกายได้ถึง 95 % โดยอยู่ในระดับมาตรฐาน Purifired ของยุโรปและอเมริกา รวมไปถึงได้การรับรองจากEPA หรือองค์กรปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

แต่ด้วยที่ระบบจะคัดกรองทุกอย่างให้น้ำมีความบริสุทธิ์มาที่สุดจึงทำให้เป็นน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเช่นกัน แต่เราก๋สามารถหาแร่ธาตุที่จำเป็นได้จากการทานอาหารที่เป็นประโยชน์ทดแทนได้

ระบบขั้นตอนการกรองน้ำ RO

ขั้นตอนที่ 1. Sediment Filter

เป็นขั้นตอนการกรองขั้นแรก เป็นการกรองสิ่งสกปรกปนเปื้อนทุกกชนิด เช่นตะกอน ทราย สนิม เศษผงต่าง ๆ เชื้อจุลินทรีย์ รวมไปถึงสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กมากว่าเส้นผมได้ถึง 5 เท่า เพื่อเป็นการปรับสภาพน้ำด่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป และยังเป็นการช่วยถนอมเยื่อกรองหลักไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วเกินไปอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 2. Pre Carbon Filter

ขั้นตอนนี้จะเป็นการกรองผ่านถ่านกัมมันต์จะช่วยลดปรอมาณคลอรีนในน้ำ ช่วยในการปรับรสขาติ สี กลิ่น ที่อาจเกิดจาก คลอรีน ยาฆ่าแมลง สารฟีนอลในผงซักฟอก สารอินทรีย์ เป็นต้น ขั้นตอนนี้ยังช่วยป้องกันกสรเสื่อสภาพ ความเสียหายกับเยื่อกรองหลัก

ขั้นตอนที่ 3. RO Membrane

ขั้นตอนนี้จะใช้แรงดันน้ำส่งผ่านไปยังเยื่อกรองที่มีรูขนาดเล็กขนาด 0.0001 ไมครอน เพื่อขจัดสิ่งสกปรกในน้ำให้ละเอียดมากขึ้นไปอีกโดยสามารถกรองสิ่งแปลกปลอดได้ถึง 95 % ไม่ว่าจะเป็น เชื่อโรค สารเคมีอย่าง ตะกั่ว ปรอท  ฯลฯ ก็ไม่สามารถผ่านระบบน้ำ RO ขั้นตอนนี้ไปได้

ขั้นตอนที่ 4. Post Carbon Filter

เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ระบบจะปรับปรุงรสชาติของน้ำผ่านถ่านกัมมันต์ให้รสชาติเป็นธรรมชาติ ไม่มีกลิ่น สี รส ก๊าซ ผสมอยู่ กลายเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุด

เมื่อมาถึงตรงนี้คงจะพอเข้าใจกันบ้างแล้วเกี่ยวกับระบบน้ำ ROที่เป็นกระบวนการ ผลิตน้ำให้สะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกับผู้ที่ต้องการน้ำบริสุทธิ์ รวมไปถึงโรงงานต่าง ๆ เช่นการผลิตอาหาร ผลิตยา และผลิตน้ำดื่ม เพื่อให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพได้อย่างสูงสุดต่อไป