คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ แบบย่อ และวิธีบูชา ทำแล้วเฮง ปังสุด ๆ

352

การสวด คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ มีความเชื่อกันว่าหากทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้มีโชคลาภ หวังสิ่งใดสมปรารถนา ซึ่งเราสามารถไปบูชาได้ทั้งที่วัด หรือที่บ้านก็ได้

ท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ แบบย่อสามรถท่องได้ตามเวลาสะดวก

การสวดคาถาเพื่อบูชาท้าวเวสสุวรรณนอกจากทำที่วัด หรือที่บ้านได้แล้ว ยังสามารถทำได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นบนรถ หรือการไปค้างอ้างแรมที่อื่น เพียงแค่มีองค์รูปหล่อเล็ก ๆ เหรียญ ผ้ายันต์ รูปภาพ หรืออะไรก็ตามที่เป็นสัญลักษณ์ ของท้าวเวสสุวรรณ์ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว

การทำพิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ

หรือหากใครบูชาที่บ้านแบบมีองค์ท้าวเวสสุวรรณ ที่มีขนาดประมาณพระพุทธรูปก็สามารถทำได้โดย ให้นำท้าวเวสสุวรรณไปไว้บนหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่บูชาที่เตรียมไว้ แต่ควรวางให้ต่ำพระประธานหรือพระพุทธรูป หากเป็นผ้ายันต์ หรือพระเครือง อาจจะวางเอาไว้ตามจุดอื่น ๆ ของบ้าน เช่นโต๊ะทำงาน หัวเตียง ซึ่งควรมีพานรองไว้ด้วย

สำหรับใครที่ต้องการทำพิธีบูชาใหญ่ ก็ควรจะทำช่วงเช้าวันพฤหัสโดยสิ่งที่ต้องทำก็มีดังนี้

  • อาบน้ำให้สะอาด แต่งตัวให้เรียบร้อยสุภาพ
  • นำเครื่องถวาย เช่น ผลไม้ที่เป็นมงคล ได้แก่ ส้ม กล้วย สับปะรด และน้ำเปล่าใหม่ที่ยังไม่เปิดขวด แล้วรินใส่แก้ว
  • สวด สมาทานศีล 5 บทบูชาพระรัตนตรัย พาหุง ตามด้วยคาถาชินบัญชร
  • เตรียมดอกกุหลาบ 9 ดอก จุดธูป 9 ดอก แล้วพนมมือทำจิตใจให้สงบ ระลึกถึงคุณบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วเริ่มสวดคาถา โดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมท่องบทสวดย่อ ซึ่งก็ให้ความเป็นมงคล เสริมดวงเรื่องโชคลาภ การเงิน การงาน แคล้วคลาดได้เหมือนกับบทสวดเต็ม

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ แบบย่อ

คาถาแบบย่อสามารถสวดได้ทั้งพิธีบูชา หรือช่วงเวลาอื่น ๆ ได้ตามสะดวก

ตั้งนะโมฯ 3 จบ แล้วต่อด้วย อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ อีก 9 จบ เป็นอันเสร็จสิ้น

การบูชาหรือ คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ถึงแม้มีความเชื่อว่าท่านจะประทานพร ให้หวังสิ่งใดได้สิ่งนั้น แต่ท่านมักจะให้กับผู้ที่อยู่ในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ทำลายศาสนา ไม่คดโกงผู้อื่น รู้จักให้ มีน้ำใจ หากทำได้การบูชาขอพรท้าวเวสสุวรรณจึงจะเห็นผลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น